Kull planeras under 2018. Mer info kommer

Gaza kommer att paras under 2018, hane ej bestämt ännu.